این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
20th International ISC Conference on Information Security and Cryptology (ISCISC2023)

:: About conference


20th International ISC Conference
on Information Security and Cryptology (ISCISC2023)
August 30-31, 2023 -  Iranian Research Organization for Science & Technology (IROST)

For the past nineteen years, the International ISC (Iranian Society of Cryptology) Conference on Information Security and Cryptology (ISCISC) has been the flagship conference in information security and cryptology in Iran. The 20th ISCISC conference (ISCISC'2023) is organized by IROST from August 30 to 31, 2023 in co-operation with the Iranian Society of Cryptology.

The objective of ISCISC'2021 is to bring together researchers, engineers, and practitioners interested in various aspects of information security and cryptology. The conference aims to provide a forum for academicians, engineers, specialists, and students from all around the world to meet and discuss the latest developments in theory and practice in various areas of information security. ISCISC'2023 encourages researchers, developers and practitioners to submit their original papers and organize workshops on various new emerging topics. Keynote/plenary talks and panel discussions are another conference highlight.

Paper Template

ISCISC2023 English ISeCure Paper Format

poster